fbpx

Polityka prywatności i regulamin sklepu

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych dziemian.pl

Administratorem danych osobowych serwisu dziemian.pl (dalej Administrator) jest:

ROCKET GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000798591

NIP 5423370190 

REGON 384094236 

e-mail: kontakt@dziemian.pl

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane a urządzeniu końcowym użytkownika dziemian.pl.

 • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające)
 • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
 • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
 • umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań

W szczególności na dziemian.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • YouTube
 • Jetpack

Okazjonalnie niektóre treści mogą zawierać kody trackujące, dostarczone przez partnerów biznesowych.
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

  • typu urządzenia
  • system operacyjny
  • rodzaj przeglądarki internetowej
  • rozdzielczość ekranu
  • adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

Serwis na potrzeby obsługi płatności pobiera i przechowuje w swojej bazie danych następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • Kraj
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Telefon (opcjonalne)
 • Adres e-mail
 • Uwagi do zamówienia (opcjonalne)

Dane te są przechowywane w bazie danych serwisu maksymalnie do 2 lat od dnia zakupu, po czym są usuwane. W każdej chwili mogą zostać usunięte na żądanie użytkownika. Na potrzeby realizacji płatności przekazywane są również do serwisu Przelewy24 lub PayPal.

Serwis na potrzeby obsługi newslettera pobiera i przechowuje następujące dane:

 • Imię
 • Adres e-mail

Dane te są pobierane i przekazywane dalej przez serwis Leadpages. Adresy e-mail i Imiona przechowywane i przetwarzane są za pomocą serwisu GetResponse. W każdej chwili mogą zostać usunięte na żądanie użytkownika. W tym celu należy kliknąć w link w stopce maila “Unsubscribe” lub “Wypisz się z newslettera.”

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dziemian.pl dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail kontakt@dziemian.pl jak również pod adresem fizycznym podanym wyżej.

Regulamin sklepu

Dane sprzedającego

ROCKET GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000798591

NIP 5423370190 

REGON 384094236 

e-mail: kontakt@dziemian.pl

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 9. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online jest PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o. (Przelewy24) oraz PayPal Holdings, Inc. (Paypal Checkout).

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej dziemian.pl Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie dziemian.pl.
 3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 4. Dostawa przesyłek realizowana jest za pośrednictwem Pocztex – usługi kurierskiej Poczty Polskiej. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w ciągu 4 dni roboczych od opłacenia zamówienia. Czas dostawy zamówienia wynosi maksymalnie 6 dni roboczych od momentu wysyłki.
 5. Koszt wysyłki każdorazowo prezentowany jest na stronie poprzez którą składane jest zamówienie.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub przy płatnościach kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nieswojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 7. W szczególnych przypadkach (przedsprzedaż, braki magazynowe) termin realizacji zamówienia i dostawy określony jest na stronie produktu.

Reklamacja

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Zwrot i wymiana zakupionego produktu

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podawania przyczyny. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący zgłaszający zwrot powinien przesłać stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@dziemian.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. Aby produkt podlegał zwrotowi lub wymianie produkt musi być zakupiony bezpośrednio na stronie internetowej dziemian.pl.
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.
 4. Podanie dowolnych danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@dziemian.pl.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.